Welkom bij Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg

Zorggroep HK is een zorggroep van en voor huisartsen in de regio Haarlemmermeer. Met 43 aangesloten huisartsen en een aantal ketenpartners zetten wij ons in voor de kwaliteitsverbetering van de zorg aan chronisch zieken en patiënten met psychische problemen.
Wij bieden:

  • richtlijnen, regels en ondersteuning voor de zorgpaden diabetes, COPD en de POH GGZ
  • samenwerkingsafspraken met eerstelijns ketenpartners, zoals diëtisten, fysiotherapeuten, podotherapeuten en pedicures
  • ondersteuning van de huisarts voor POH Somatiek (praktijkbegeleiding DM)
  • werkgeverschap POH GGZ
  • geaccrediteerde scholingen voor huisartsen en POH'ers, gerelateerd aan de Zorgprogramma's


Zorggroep HK stelt strenge kwaliteitseisen aan de ketenpartners waarmee wij samenwerken. De samenwerking is vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten.

De huisartsen verwijzen de patiënten naar deze ketenpartners. Voor de patiënt betekent dit dat hij kan rekenen op kwalitatief goede zorg. De ketenpartners declareren de geleverde zorg aan de zorgverzekeraar of aan de patiënt.

Wanneer u opmerkingen en/of suggesties heeft, ter verbetering en ontwikkeling van onze dienstverlening, dan vernemen wij dat graag!  info@haarlemmermeerketenzorg.nl

Samenwerkende Huisartsen versie 2019

Download PDF klik om de PDF
te downloaden

Samenwerkende Podotherapeuten en pedicures HK

Download PDF klik om de PDF
te downloaden

Podotherapie voor mensen met diabetes mellitus type 2

Tijdens de workshop “Voetzorg bij diabetes” van de benchmarkbijeenkomst op 31 mei jongstleden, werden er vragen gesteld over de inzet van de podotherapeuten bij de jaarlijkse voetscreening.

In principe kunnen mensen met diabetes mellitus type 2 jaarlijks éénmalig worden verwezen naar de podotherapeut voor deze screening. Dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Helaas zijn er in onze deze regio maar weinig podotherapeuten in vergelijking bijvoorbeeld het oosten van het land.

De podotherapeuten zijn niet in staat om alle voetcontroles bij de diabetes patiënten uit te voeren en vragen daarom om de eenvoudige voetscreening (Simms 0 en 1) door de huisartspraktijken zelf te laten verrichten.

Bij twijfel kan er altijd worden doorverwezen, ook vanaf Simms 2.

Uiteraard is overleg ook altijd mogelijk.

Voor informatie verwijzen wij graag naar het overzicht van de aanwezige podotherapiepraktijken in de regio Haarlemmermeer


Samenwerkende Podotherapeuten HK adreslijst

Download PDF klik om de PDF
te downloaden

Samenwerkende fysiotherapeuten HK

Download PDF klik om de PDF
te downloaden