Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg

De Coöperatie Haarlemmermeer Ketenzorg is op 4 maart 2009 opgericht door de huisartsen binnen de Haarlemmermeer met als doel de ketenzorg voor chronische ziekten in de regio te organiseren. Bundeling van krachten, eenheid in verscheidenheid, verbetering van de samenwerking waren belangrijke thema’s bij de vormgeving.


Inmiddels wordt er gesproken over de Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg met 43 deelnemende huisartsen.

Per 2012 is gestart met de contractering en de uitvoering van het Zorgprogramma diabetes mellitus type 2. Vanaf dat moment is de ontwikkeling binnen de organisatie in een versnelling gekomen; verdere
inhoudelijke uitwerking van protocollen, regelen van de randvoorwaarden voor uitvoering van de ketenzorg, organiseren van scholing en administratieve ondersteuning. In 2013 zij wij gestart met verdere doorontwikkeling en professionalisering van de Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg (Zorggroep HK). Ook de zorgprogramma's COPD, CVRM en astma zijn inmiddels gecontracteerd. Vanaf begin 2013 is het bureau van Zorggroep HK gehuisvest in het pand aan de Hoofdweg 667-5 in Hoofddorp.


Vanaf april 2014 richten wij ons, vanuit onze nieuwe entiteit Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg BV, ook op mensen met psychische en psychosociale problematiek.
Er zijn 20 POH'ers GGZ in dienst getreden, die bij de huisartsen op locatie zorg verlenen aan patiënten die psychische ondersteuning nodig hebben.

Zorggroep HK profileert zich als een eenvoudige, toegankelijke en overzichtelijke organisatie.