Zorgprogramma's

Een Zorgprogramma beschrijft een multidisciplinair en samenhangend zorgaanbod in diagnostiek, behandeling en begeleiding voor een specifieke groep patiënten.
Een Zorgprogramma is gebaseerd op de geldende landelijke zorgstandaarden en richtlijnen.

Zorggroep HK is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gecontracteerde Zorgprogramma’s DM type 2, COPD en GGZ. Vanaf januari 2018 zijn de Zorgprogramma's CVRM en astma hieraan toegevoegd. Wij begeleiden en bewaken het traject van opstellen, implementatie en kwaliteit.

De patiënt staat centraal in een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.
De zorg wordt geboden vanuit de generalistische huisartsenpraktijk, samen met andere eerstelijns disciplines en in samenspraak met de tweede lijn en andere ketenpartners.
Het opstellen, uitvoeren en evalueren van de afspraken met de ketenpartners wordt gezamenlijk met de andere zorggroepen in de Haarlemmermeer uitgevoerd.

Bewegen in de Haarlemmermeer

Bewegen voor mensen met een chronische aandoening is belangrijk. Regelmatig bewegen kan leiden tot verbetering van het maximaal aeroob vermogen, vergroting van de spierkracht, afname van overgewicht, verbetering van balansgevoel en verhoging van algemeen welbevinden. Daarnaast neemt het risico op het ontstaan van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten af. Bewegen heeft een gunstig effect op de preventie en het beloop van de ziekte. 

Maar voor mensen met een chronische aandoening is de drempel om meer te gaan bewegen vaak hoog. 

Team Sportservice Haarlemmermeer biedt een aantal beweeggroepen die geschikt zijn voor mensen met een chronische aandoening zoals Erbij Horen COPD en diverse wandelgroepen. 


Team Sportservice Haarlemmermer kan ondersteunen bij het vinden van een geschikte beweegvorm. Per wijk of gebied is een contactpersoon aangesteld.  In Overbos en Zwanenburg is er een beweegspreekuur. Ook kan via  de website een advies gevraagd worden. 

Voor een overzicht van de activiteiten en contactpersonen, zie bijlage. 

Handige links