Doel van de kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie adviseert gevraagd en ongevraagd het Bestuur van Zorggroep HK ten aanzien van de kwaliteit van de ketenzorg. Tot haar taak behoort tenminste:

 • actualisering van de Zorgprogramma's Diabetes type 2 en COPD / astma en CVRM conform de landelijke richtlijnen
 • het opstellen van een jaarplan met daarin geplande activiteiten
 • het organiseren van nascholingen voor huisartsen en praktijkondersteuners somatiek


De kwaliteitscommissie komt 2 x per jaar bijeen.

Kwaliteitscommissie DM


 • Arrianne Tange, kaderarts DM, voorzitter
 • Daniëlle Hertog, huisarts
 • Gerard Bongers, huisarts
 • William van Houtum, Internist
 • Marijke Bunschoten, diabetesverpleegkundige EADV en kwaliteitsfunctionaris  
 • Carolijn Kloostermam, praktijkondersteuner somatiiek
 • Marianne van de Kreeke, diëtist
 • Christel Groot Zevert, apotheker
 • Monique Schellingerhout, podotherapeut

Kwaliteitscommissie COPD en astma


 • Kees de Ruijter, huisarts, voorzitter 
 • Carolien Edwards v.Muijen, kwaliteitsmedewerker, secretaris 
 • Lucyna de Graaf, huisarts 
 • Dirk van Liebergen, huisarts
 • Frans Krouwels. longarts
 • Albert van Duijn,  fysiotherapeut
 • Angelika van Alderden, diëtist
 • Alexandra Geesink. apotheker
 • Carolijn Kloosterman, praktijkondersteuner somatiek


Kwaliteitscommissie CVRM

 • Marieke Nolens, POH S, voorzitter
 • Carolijn Kloosterman, POHS, projectleider
 • Kees Wille, huisarts
 • Wiljan Ouwendijk, huisarts
 • Linda Nieman, VS Vaatchirurgie Spaarne Gasthuis
 • Anne Mesman, diëtist
 • Daphne van der Heide, apotheker

Kwaliteitscommissie GGZ

 • Nelleke van Velthoven, voorzitter
 • Sterre Buitenhuis, coördinator kwaliteitscommissie POH GGZ
 • Marie-José Hermans, huisarts
 • Ans Hoekstra, kaderhuisarts GGZ
 • Martin van der Plas, huisarts 
 • Teun Preijde, POH GGZ
 • Rienke de Weme, psychiater
 • Ineke Zekveld, GES-coördinator