De Bestuursleden

Het Bestuur wordt gevormd door 3 huisartsen, die werkzaam zijn in eigen praktijken binnen de Haarlemmermeer.

Wanneer u een specifieke vraag heeft voor het Bestuur, dan kunt u deze stellen via info@haarlemmermeerketenzorg.nl 

 

Frank Slabbekoorn

Voorzitter

 

Ernst Bolsius

Penningmeester

 

Christien van der Kluit

Secretaris