Missie en Visie

Missie
Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg wil de samenhang en kwaliteit in de multidisciplinaire zorg binnen de regio organiseren, optimaliseren en bevorderen voor patiënten met een chronische aandoening en psychische problematiek.


Visie op zorg
Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg biedt samenhangende zorg aan mensen met een chronische aandoening en psychische problematiek, geleverd door verschillende zorgverleners onder een herkenbare regiefunctie van de huisarts. Het cliëntproces staat hierin centraal.

Deze zorg vormt een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.

De zorg wordt geboden vanuit de generalistische huisartsenpraktijk, samen met andere eerstelijns disciplines en in samenspraak met de tweede lijn. De zorg is gebaseerd op actuele protocollen en richtlijnen.
Door voortdurend de kwaliteit te toetsen, te verbeteren en te borgen wordt een continue kwaliteitsverbetering bereikt, die aansluit bij de landelijke en lokale ontwikkelingen.