GGZ

Naast de chronische zorg, richt Zorggroep HK zich vanaf 2014 op de zorg voor mensen met psychische problematiek.
De werkzaamheden worden verricht uit onze entiteit
Zorggroep Haarlemmermeer Ketenzorg BV.

Binnen het Zorgprogramma GGZ zijn afspraken gemaakt over de inhoud, organisatie en de kwaliteit van zorg. Dit is een belangrijk kader voor de werkzaamheden van de POH GGZ.

De POH GGZ

Zorggroep HK BV treedt sinds 1 februari 2014 op als werkgever van praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ). Inmiddels werken er 22 POH'ers GGZ op locatie bij de huisartsen binnen de regio Haarlemmermeer. De huisarts houdt zelf de regie over de zorg van de patiënt en blijft eindverantwoordelijk.

Zorggroep HK treedt op als contractant voor de module POH GGZ en heeft hiertoe een overeenkomst met de Zorgverzekeraars.

De POH GGZ ondersteunt de huisarts in de rol van poortwachter GGZ, bij het verlenen van zorg aan patiënten met “GGZ-vragen”. Het gaat hierbij om
vraagverheldering, inventarisatie en begeleiding van patiënten met psychische of psychosociale problemen. Ook onderhoudt de POH GGZ de contacten met de patiënt en andere zorgverleners, maakt rapportages en borgt de terugvalpreventie.
Het doel is, om de 1e lijn GGZ vanuit de huisartsenpraktijk te versterken en waar nodig, vanuit een onafhankelijke positie, zorg te dragen voor een adequate verwijzing naar andere zorgverleners.


Handige links voor zorgverleners en patienten

Interessante blogs en podcasts