Zorgprogramma DM type 2

Zorgprogramma Diabetes type 2 versie>2018

Download PDF klik om de PDF
te downloaden

Samenvattingskaart Diabetes type 2 versie>2018

Download PDF klik om de PDF
te downloaden

Voeding bij DM type 2

Voedingstherapie is een zeer belangrijk onderdeel van de diabetesbehandeling en heeft effect op het verbeteren van de bloedglucose regulatie en verlaagt het risico op hart – en vaatziekten. Daarnaast laat het ook duidelijk verbeteringen zien op de kwaliteit van leven bij mensen met diabetes.

Binnen de voedingstherapie is er een grote rol voor de diëtist, maar ook voor alle andere zorgverleners, zoals huisarts en praktijkondersteuner. Afstemmen en samenwerken is hierbij van groot belang. Adviezen moeten elkaar ondersteunen, versterken en in ieder geval niet tegenspreken.

Er wordt onderscheid gemaakt in niveaus van begeleiding door de professional, afhankelijk van de zorgvraag:

Zorgprofiel 1: zelfmanagement, er is geen ondersteuning noodzakelijk

Zorgprofiel 2: er zijn algemene voedingsvragen, die door POH, HA, DVK of internist kunnen worden beantwoord, eventueel wordt dit ondersteund door het verwijzen naar specifieke websites of apps.

Zorgprofiel 3: de diëtist op niveau 3 geeft individueel voedingsadvies, bij o.a.

·  nieuw ontdekte diabetes type 2

·  ontregelde diabetes type 2

·  overgewicht/obesitas

·  afwijkend vetspectrum

·  hypertensie

·  albuminurie

·  zwangerschapsdiabetes

Zorgprofiel 4: de gespecialiseerde diëtist op niveau 4 geeft individueel voedingsadvies bij o.a.

·  diabetes type 1

·  ontregelde diabetes type 2 met flexibel insuline schema

·  morbide obesitas

·  gastroparese

·  nierinsufficiëntie

·  zwangerschap


De verwijsindicaties voor Zorggroep HK staan vermeld in de samenwerkingsafspraken die  wij met de SGH hebben gemaakt met de aangesloten diëtisten.

In het KIS zijn deze als zorgproducten terug te vinden.


Frequentie controles DM type 2

Richtlijnen en protocollen

Richtlijn zelfcontrole

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2

Ga naar website klik om de
link te openen

Samenvattingskaart Richtlijn - het toedienen van insuline met de insulinepen

Download PDF klik om de PDF
te downloaden

Richtlijn - het toedienen van insuline met de insulinepen (86 pagina's)

Download PDF klik om de PDF
te downloaden

Zelfmanagementboekje "Op weg wijzer"

Download PDF klik om de PDF
te downloaden

Diabetes Zelfmanagementboekje "Op Weg Wijzer"

Links en folders voor zorgverleners en patiënten

  • zorgstandaard diabetes Naast alle informatie over inhoud, organisatie en kwaliteit(sindicatoren), praktische documentatie en handige tools voor zorgverleners om goede diabeteszorg en -preventie in de eigen dagelijkse praktijk te realiseren.
  • NHG voor de laatste nhg-standaarden en behandelrichtlijnen, landelijke transmurale afspraken etc.
  • Provoet (branchevereniging pedicures) Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera
  • Diabetes Vereniging Nederland (DVN) Leven met diabetes, 24 uur per dag, iedere dag weer.  Diabetesvereniging Nederland helpt waar mogelijk.
  • Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Zij geven patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.
  • Thuisarts.nl - informatie over diabetes type 2
  • Meerwaarde welzijn - overzicht van activiteiten en workshops in Hoofddorp.
  • Skyos TeleMedisch Centrum